Актуално|29.04.2022 12:37

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН СТАРТИРА ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ ще стартира в началото на м. май 2022 г. в Смолян. Проектът, финансиран по Програма „Еразъм+“ се изпълнява с координатор Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян и партньорски неправителстевни организации от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия и Румъния.

Проектът ще даде възможност за осигуряване на умения и методи за работа на младежки работници работещи с младежи в риск от 7 държави.  Младежките работници от партньорските организации имат нужда от интернационализация и обмен на добри практики в работата с млади хора в рискови ситуации за да споделят и надградят професионалните си умения.

Водеща цел на проекта е да направи неформалните методи на обучение по-популярни сред представителите на неправителствени организации, които работят с младите хора в риск и да ги насърчи да мислят, създават и използват нови такива методи в ежедневните си дейности при работа с тях. Да създаде условия за взаимодействие между младежките работници, участващи в дейностите, като им осигури пространство за споделяне на опит, знания и учене по конструктивен начин от обучаващите, както и един от друг. Да се подобри способността за партньорства и работата с организации от различни националности и да бъдат обсъдени методи за стимулиране и развитие на младежки идеи генерирани от младежи в риск.

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор