Архив за април, 2022

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН СТАРТИРА ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

0 / 29.04.2022 12:37

Проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ ще стартира в началото на м. май 2022 г. в Смолян. Проектът, финансиран по Програма „Еразъм+“ се изпълнява с координатор Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян