Архив за юли, 2018

Начална среща за Cross-Border Access2Heritage

Начална среща за Cross-Border Access2Heritage

2 / 17.07.2018 12:03

На 28, 29 и 30 юни 2018 г. в община Волви се проведе началната среща на партньорите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество “Пътища за достъпен туристически туризъм” (Access2Heritage). Водещият партньор на Access2Heritage е Управляващият орган на Национален парк Родопи,

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Access2Heritage

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Access2Heritage

0 / 17.07.2018 11:53

The kick-off meeting of the partners participating in Cross-Border Cooperation Programme “Pathways of accessible heritage tourism” (Access2Heritage) was held on June 28, 29 and 30, 2018 at the Municipality of Volvi. The lead partner of Access2Heritage is the Management Body