Архив за септември, 2019

The youth workers who participated in the projekt BELIEVE – Make it done with fun shared what they learned with their colleagues

The youth workers who participated in the projekt BELIEVE – Make it done with fun shared what they learned with their colleagues

37 / 13.09.2019 20:29

The youth workers of the Ecoworld Rhodopes Association who participated in the + Erasmus + training in Latvia shared what they learned with their colleagues. The “BELIEVE – Make It Done With Fun” project was based on the “BELIEVE” game,

Младежките работници, участвали в обучение по Играта “Вярвай” споделиха наученото със свои колеги

Младежките работници, участвали в обучение по Играта “Вярвай” споделиха наученото със свои колеги

52 / 13.09.2019 19:44

  Младежките работници от Сдружение „Екосвят Родопи“ , участвали в обучение по програма +Еразъм+“ в Латвия споделиха наученото със свои колеги. Проект “BELIEVE – Make it done with fun”  се основаваше на играта „ВЯРВАЙ“, която е разработена и базирана на 7

Прекратяване на Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020

21 / 12.09.2019 14:54

Поради непостъпили оферти в оявения срок, на основание чл. 9 ал. 1 т. 1 от ПМС 160 /изм. и доп./ е прекратена Процедурата за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage”

Ecoworld Rhodopes Association organizes youths under Erasmus + program for youth exchange in Latvia on a sports theme

Ecoworld Rhodopes Association organizes youths under Erasmus + program for youth exchange in Latvia on a sports theme

39 / 05.09.2019 17:53

The “Sports for inclusion” project is from the partner organization RASIO PERESPECTIVA Latvia. The participants in the youth exchange are from Latvia, Romania, Spain, Lithuania, Turkey, Bulgaria, the Netherlands. The main objective of the project is to involve and inspire

Сдружение “Екосвят Родопи” организира младежи по Програма “Еразъм+” за  младежки обмен в Латвия на спортна тема

Сдружение “Екосвят Родопи” организира младежи по Програма “Еразъм+” за младежки обмен в Латвия на спортна тема

32 / 05.09.2019 17:29

Проект “Sports for inclusion” е на партньорската организация RASIO PERESPECTIVA Латвия. Участниците в младежкия обмен са от Латвия, Румъния, Испания, Литва, Турция, България, Холандия. Основната цел на проекта е да включи и вдъхнови младите хора да станат по-отворени към спорта