Архив за септември, 2022

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ПО ПРОЕКТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН

0 / 10.09.2022 12:33

Младежки обмен по проект  2021-2-BG01-KA152-YOU-000040796  „Postcards from Nature“ ще стартира в началото на октомври 2022 г. в Смолян. Проектът, финансиран по Програма „Еразъм+“ се изпълнява с координатор Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян с партньорска неправителстевни организации от Армения. Екологичните проблеми