Архив за май, 2022

НАСИТЕН СЪС СЪБИТИЯ И ЕМОЦИИ Е ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПРОЕКТ  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“

НАСИТЕН СЪС СЪБИТИЯ И ЕМОЦИИ Е ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПРОЕКТ „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“

0 / 10.05.2022 14:15

На среща с Кризисния щаб към Смолянска област младежките работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния и България, които участват в проект „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ разискваха проблемите на младежите

СПОДЕЛЯНЕ НА КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ НА СЕДЕМДЪРЖАВИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

СПОДЕЛЯНЕ НА КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ НА СЕДЕМДЪРЖАВИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

0 / 09.05.2022 12:56

В периода 2-9 май 2022 г. младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ представяха

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОТ СЕДЕМ ДЪРЖАВИ  ТВОРИХА ПОСЛАНИЯ КЪМ МЛАДЕЖИТЕ

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОТ СЕДЕМ ДЪРЖАВИ ТВОРИХА ПОСЛАНИЯ КЪМ МЛАДЕЖИТЕ

0 / 08.05.2022 21:52

Младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ сътвориха своите послания към други младежки работници

СЪРДЕЧНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ И МЛАДЕЖИ В ОУ „ЮРИ ГАГАРИН“  И СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ В РИСК

СЪРДЕЧНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ И МЛАДЕЖИ В ОУ „ЮРИ ГАГАРИН“ И СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ В РИСК

0 / 05.05.2022 20:52

Младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ имаха наситена програма. Те се срещнаха с

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ стартира!

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ стартира!

0 / 03.05.2022 11:39

Младежки работници от седем държави започнаха дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“.  Проектът е финансиран по Програма „Еразъм+“ и се изпълнява от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян в партньорство