Архив за декември, 2018

Opening Conference on Bulgaria under the “Access to Heritage” Project under the GREECE-BULGARIA INTERREG PROGRAM 2014-2020

Opening Conference on Bulgaria under the “Access to Heritage” Project under the GREECE-BULGARIA INTERREG PROGRAM 2014-2020

5 / 30.12.2018 17:32

An Opening Conference was held in Kardzhali on 31 October 2018 for Bulgaria of Access to Heritage Project, ref. number 2055. Ecoworld Rhodopes Association is one of the eight partners implementing the project. The conference was attended by adults with

Сдружение “Екосвят Родопи организира участие на младежи по проект “Solution to pollution” на полската организация Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń

Сдружение “Екосвят Родопи организира участие на младежи по проект “Solution to pollution” на полската организация Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń

2 / 20.12.2018 18:04

“РЕШЕНИЕ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ” “Решение за замърсяване” e проект, финансиран от фондовете на програмата “Еразмус +”, осъществен от 19 октомври до 27 октомври 2018 г. от неправителствената организация Stowarzyszenie Porozumienie Pokolen и партньорски организации: Ecoworld Rhodopes от България и Asociatia Green

Българска вечер в проект JOBI на румънската организация APDD

Българска вечер в проект JOBI на румънската организация APDD

1 / 20.12.2018 9:32

Сдружение “Екосвят Родопи” организира 10 младежи с 2 лидери за участие в проект по Програма “Еразъм+ за младежка  мобилност ,, Интервю за работа ” (JOBI). Сдружението е партньор на румънската организация Dezvoltare Dacia (APDD) по проект 2018-2-ro01-ka105- 049869.  Освен Сдружение

Откриваща конференция в България на проекта “Достъп до наследство” по ПОГРАМА ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ

Откриваща конференция в България на проекта “Достъп до наследство” по ПОГРАМА ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ

2 / 01.12.2018 17:35

На 31 октомври 2018 г. в Кърджали беше организирана Откриваща конференция за България. В нея участваха възрастни, с увреждания, младежи, организирани от Сдружение “Екосвят Родопи” в партньорство с регионалната структура на Съюза на хората с увреждания в Смолян. На конференцията

Откриваща конференция за България по проект “Достъп до наследство” по Програма ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Откриваща конференция за България по проект “Достъп до наследство” по Програма ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

2 / 01.12.2018 17:00

На 31 октомври 2018 г. в Кърджали беше организирана Откриваща конференция за България на проект “Достъп до наследство”, реф. номер 2055. Сдружение “Екосвят Родопи” е един от осемте партньора, изпълняващ проекта. В конференцията участваха възрастни, с увреждания, младежи, организирани от