Архив за март, 2013

Екосвят Родопи се включи като партньор в Международен воден мост 2013

Екосвят Родопи се включи като партньор в Международен воден мост 2013

0 / 18.03.2013 11:26

  Водно сътрудничество2013 За да има питейна вода за всички Питейната вода е определящ фактор за най-актуалните проблеми на съвремието: запазване на здравето, развитие на селското стопанство, производство на енергийните ресурси на планетата, урбанизацията. Често обаче този ограничен природен ресурс