Архив за януари, 2019

,, JOB GPS TWO ” нова отправна точка за насочване на младите хора към пазара на труда

,, JOB GPS TWO ” нова отправна точка за насочване на младите хора към пазара на труда

20 / 23.01.2019 8:56

  Между 15 юни, 2018 г. и 15 декември 2018 г. Pro Dezvoltare DACIA Асоциация (APDD) осъществи дейностите по проекта ,, JOB GPS TWO ”2018-1-RO01-KA105-049002, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската на Съюза. В рамките на проекта участваха 60

Партньорски проект на Сдружение “Екосвят Родопи” в помощ на младежите  търсещи работа

Партньорски проект на Сдружение “Екосвят Родопи” в помощ на младежите търсещи работа

65 / 14.01.2019 9:30

Между 18.08.2018 г. – 17.02.2019 г., Асоциация Pro Dezvoltare DACIA провежда дейностите по проект „JOB Interview“ (JOBI), номер на договор 2018-2-RO01-KA105-049869, съфинансиран от програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз , Мобилността на проекта се проведе в Căciulata, окръг Vâlcea, Румъния,