Архив за ноември, 2022

МЛАДЕЖИТЕ УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ ” ” POSTCARDS FROM NATURE” С ВИСОКА ОЦЕНКА ЗА НАУЧЕНОТО ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТА

1 / 28.11.2022 13:37

СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ РАБОТИ И КОМПЕТЕНТНОСТ Околна среда и нейните общи проблеми. Познание и осъзнатост. – с 8-10 точки са оценили 86,11%; 9-10 точки – 72,22%; 10т. – 21 (58,33%); 9т. -5 (13,89%); 8т. – (13,89%); 7т. – 2 (5,56);

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ УЧАСТИЕТО СИ В ПРОЕКТ POSTCARDS FROM NATURE ДЕКЛАРИРАТ УЧАСТВАЩИТЕ МЛАДЕЖИ

1 / 21.11.2022 12:02

В края на младежкия обмен участниците попълниха въпросници на които следваше да отговорят. Резултатите са следните: Резултатите от въпросника по отношение на провеждането на проекта, където оценките са от 1 до 5: НАСТАНЯВАНЕ -  намерих настаняването за удобно – оценка

Компетенции, развити в резултат на участието в мобилността по проект “Postcards from Nature” по програма Еразъм+

1 / 15.11.2022 12:00

По отношение на компетенциите, развити в резултат на участието в мобилността, анализа на самооценката на участниците направена от тях чрез попълване на въпросник с възможности за оценка от 1 до 10 е следният: ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ Чужд език: английски – с

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПОРЕДНО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПОРЕДНО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

1 / 06.11.2022 17:08

В качеството си на партньор по проект „Old jobs, New Times“ /“Стари професии, нови времена“/ Сдружение „Екосвят Родопи“ организира ученици от  СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Рудозем   да вземат участие в международен младежки обмен по  проект Еразъм+  в Румъния. Важно