МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН УЧАСТВАХА В РУМЪНИЯ В ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+ „ДИГИТАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ“

Проект: ,, Проект „Дигитална революция“ (DIGI) – „Мобилност на младежки работници“; Договор No 2019-3-RO01-KA105-077964 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Координатор на проекта е румънската организация Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD)

Период на изпълнение: 01-02-2020/31-01-2022 . Мобилност (10 дни), през: 08.08.2021-17.08.2021. Местоположение: Хорезу, окръг Вълча – Румъния.

Участници в проекта (семинар): 48 младежки работници от 12 държави

Необходимост от проекта:

Живеем в дигитална ера, която непрекъснато се развива. Успоредно с това сред младите хора се регистрират все повече случаи на изключване, изолация, неадекватно поведение. Обществото, особено младите хора, не се справя с толкова много промени. Причините може да бъдат много – от безразличие до липса на специализирано образование, а ефектите могат да бъдат драматични. Използването на интернет, таблети, смартфони, карти носи ползи, но и рискове. Това генерира промени в поведението, с големи последици, особено за младите хора с акцент върху тези с по-малко възможности.

Общи цели:

- Илюстриране на рисковете от дигитализацията чрез конкретни примери за задълбочено разбиране на модела на поведение на младите хора в ситуации на социално или професионално изключване;

• Илюстриране на възможностите за дигитализация чрез придобиване на 12 метода за използване на нови комуникационни технологии от 4-те участници / НПО, за да достигнат до маргинализираните млади хора чрез неформални методи (предишен опит/обмен на добри практики).

• Подобряване на компетенциите в областта на маргинализираното включване на младите хора чрез обмен на добри практики за превенция на риска, идентифициране на възможности и последици от дигитализацията, 48 младежки работници.

• Прилагане на усвоените методи от семинара на ниво собствени организации с цел повишаване на ефективността в дейностите за социално и професионално включване на младата целева група, по дигитализация.

 

2

   1

   5

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор