Актуално|10.09.2022 12:33

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ПО ПРОЕКТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН

Младежки обмен по проект  2021-2-BG01-KA152-YOU-000040796  „Postcards from Nature“ ще стартира в началото на октомври 2022 г. в Смолян. Проектът, финансиран по Програма „Еразъм+“ се изпълнява с координатор Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян с партньорска неправителстевни организации от Армения.

Екологичните проблеми и начинът, по който да гледаме на тях чукат по вратите на всички, а ние като жители на планетата Земя сме обезпокоени от възможните бъдещи промени в околната среда, които могат да нарушат не само ежедневните ни дейности, но и здравето и безопасността на предстоящи поколения.

Изкуствата могат да помогнат за повишаване на осведомеността и катализиране на обществения отговор на несигурността и рисковете в околната среда, да осветят проблемите на справедливостта в околната среда и да си представят по-устойчиво бъдеще.

Изкуствата могат да говорят на емоция, както и на разум в намирането на нови начини да артикулират богатството и разнообразието на отношенията между хората и природата. Заедно изкуствата и науките за околната среда могат да ни помогнат да разберем и да определим мястото си в света. Те предлагат допълнителни начини да разберем как живеем на Земята в настоящето. Нещо повече, обменът и съчетаването на идеи между на пръв поглед различни дисциплини могат да разпалят начини да си представим как бихме могли да живеем в бъдеще.

В рамките на проекта младежите от двете държави ще направят пощенски картички с послания, които ще бъдат разпространени в общностите и социалните мрежи.

INFOPACK_POSTCARDS FROM NATURE

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор