Актуално|30.09.2013 12:46

Европарламентът предлага стаж за хора с увреждания

 

 images (5)

Европейският парламент предлага платени стажове за хора с увреждания. Основната цел на тази програма е да се даде на голям брой хора с увреждания полезен и ценен професионален опит и възможност да се запознаят с дейностите на институцията.

Продължителността на програмата е пет месеца и не може да се удължава. Основната й цел е да се даде на голям брой хора с увреждания полезен и ценен професионален опит и възможност да се запознаят с дейностите на Европейския парламент. Места за стаж са налични предимно в Брюксел и Люксембург.

Кандидатстващите за тази програма трябва да бъдат граждани на държава, членка на ЕС, или на страна, кандидатка за членство, както и да са навършили 18 години към началната дата на стажа.

Изискват се задълбочени познания по един от официалните езици на ЕС. Кандидатите трябва да бъдат в състояние да удостоверят, че имат увреждане/ия (медицинско свидетелство или удостоверение/карта на лице с увреждания, издадено/а от национален орган).

Предварително подбраните от съответната генерална дирекция кандидати ще трябва да представят документ, който удостоверява увреждането/ията им, признат в държава, членка на ЕС, или в страна кандидатка, попълнен формуляр за разумно приспособяване на работните условия, диагноза и анамнеза, преведени на английски или на френски език, в запечатан плик с надпис “поверително”, копие от паспорт или лична карта, копие от последно свидетелство за завършено образование или университетска(и) диплома(и), ако е приложимо, подписано заявление по образец.

Краен срок: 15 октомври 2013 г. за стажа, който започва на 1 март 2014 г.

Подробности можете да намерите на официалната страница на Европейския парламент. 

 

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор