Архив за категория: Актуално

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020.

0 / 30.08.2019 12:05

В качеството на бенефициент по по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., Сдружение “Екосвят Родопи” – Смолян обявява Публична покана по ПМС 160 за избор на изпълнител за Организиране на събития по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф.

,, JOB GPS TWO ” нова отправна точка за насочване на младите хора към пазара на труда

,, JOB GPS TWO ” нова отправна точка за насочване на младите хора към пазара на труда

0 / 23.01.2019 8:56

  Между 15 юни, 2018 г. и 15 декември 2018 г. Pro Dezvoltare DACIA Асоциация (APDD) осъществи дейностите по проекта ,, JOB GPS TWO ”2018-1-RO01-KA105-049002, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската на Съюза. В рамките на проекта участваха 60

Партньорски проект на Сдружение “Екосвят Родопи” в помощ на младежите  търсещи работа

Партньорски проект на Сдружение “Екосвят Родопи” в помощ на младежите търсещи работа

0 / 14.01.2019 9:30

Между 18.08.2018 г. – 17.02.2019 г., Асоциация Pro Dezvoltare DACIA провежда дейностите по проект „JOB Interview“ (JOBI), номер на договор 2018-2-RO01-KA105-049869, съфинансиран от програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз , Мобилността на проекта се проведе в Căciulata, окръг Vâlcea, Румъния,

Opening Conference on Bulgaria under the “Access to Heritage” Project under the GREECE-BULGARIA INTERREG PROGRAM 2014-2020

Opening Conference on Bulgaria under the “Access to Heritage” Project under the GREECE-BULGARIA INTERREG PROGRAM 2014-2020

0 / 30.12.2018 17:32

An Opening Conference was held in Kardzhali on 31 October 2018 for Bulgaria of Access to Heritage Project, ref. number 2055. Ecoworld Rhodopes Association is one of the eight partners implementing the project. The conference was attended by adults with

Сдружение “Екосвят Родопи организира участие на младежи по проект “Solution to pollution” на полската организация Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń

Сдружение “Екосвят Родопи организира участие на младежи по проект “Solution to pollution” на полската организация Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń

0 / 20.12.2018 18:04

“РЕШЕНИЕ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ” “Решение за замърсяване” e проект, финансиран от фондовете на програмата “Еразмус +”, осъществен от 19 октомври до 27 октомври 2018 г. от неправителствената организация Stowarzyszenie Porozumienie Pokolen и партньорски организации: Ecoworld Rhodopes от България и Asociatia Green

Българска вечер в проект JOBI на румънската организация APDD

Българска вечер в проект JOBI на румънската организация APDD

0 / 20.12.2018 9:32

Сдружение “Екосвят Родопи” организира 10 младежи с 2 лидери за участие в проект по Програма “Еразъм+ за младежка  мобилност ,, Интервю за работа ” (JOBI). Сдружението е партньор на румънската организация Dezvoltare Dacia (APDD) по проект 2018-2-ro01-ka105- 049869.  Освен Сдружение

Откриваща конференция в България на проекта “Достъп до наследство” по ПОГРАМА ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ

Откриваща конференция в България на проекта “Достъп до наследство” по ПОГРАМА ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ

0 / 01.12.2018 17:35

На 31 октомври 2018 г. в Кърджали беше организирана Откриваща конференция за България. В нея участваха възрастни, с увреждания, младежи, организирани от Сдружение “Екосвят Родопи” в партньорство с регионалната структура на Съюза на хората с увреждания в Смолян. На конференцията

Откриваща конференция за България по проект “Достъп до наследство” по Програма ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Откриваща конференция за България по проект “Достъп до наследство” по Програма ИНТЕРРЕГ ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

0 / 01.12.2018 17:00

На 31 октомври 2018 г. в Кърджали беше организирана Откриваща конференция за България на проект “Достъп до наследство”, реф. номер 2055. Сдружение “Екосвят Родопи” е един от осемте партньора, изпълняващ проекта. В конференцията участваха възрастни, с увреждания, младежи, организирани от

Начална среща за Cross-Border Access2Heritage

Начална среща за Cross-Border Access2Heritage

0 / 17.07.2018 12:03

На 28, 29 и 30 юни 2018 г. в община Волви се проведе началната среща на партньорите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество “Пътища за достъпен туристически туризъм” (Access2Heritage). Водещият партньор на Access2Heritage е Управляващият орган на Национален парк Родопи,

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Access2Heritage

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Access2Heritage

0 / 17.07.2018 11:53

The kick-off meeting of the partners participating in Cross-Border Cooperation Programme “Pathways of accessible heritage tourism” (Access2Heritage) was held on June 28, 29 and 30, 2018 at the Municipality of Volvi. The lead partner of Access2Heritage is the Management Body