Архив за категория: Актуално

НАСИТЕН СЪС СЪБИТИЯ И ЕМОЦИИ Е ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПРОЕКТ  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“

НАСИТЕН СЪС СЪБИТИЯ И ЕМОЦИИ Е ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПРОЕКТ „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“

0 / 10.05.2022 14:15

На среща с Кризисния щаб към Смолянска област младежките работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния и България, които участват в проект „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ разискваха проблемите на младежите

СПОДЕЛЯНЕ НА КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ НА СЕДЕМДЪРЖАВИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

СПОДЕЛЯНЕ НА КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ НА СЕДЕМДЪРЖАВИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

0 / 09.05.2022 12:56

В периода 2-9 май 2022 г. младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ представяха

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОТ СЕДЕМ ДЪРЖАВИ  ТВОРИХА ПОСЛАНИЯ КЪМ МЛАДЕЖИТЕ

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОТ СЕДЕМ ДЪРЖАВИ ТВОРИХА ПОСЛАНИЯ КЪМ МЛАДЕЖИТЕ

0 / 08.05.2022 21:52

Младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ сътвориха своите послания към други младежки работници

СЪРДЕЧНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ И МЛАДЕЖИ В ОУ „ЮРИ ГАГАРИН“  И СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ В РИСК

СЪРДЕЧНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ И МЛАДЕЖИ В ОУ „ЮРИ ГАГАРИН“ И СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ В РИСК

0 / 05.05.2022 20:52

Младежки работници от Испания, Армения, Грузия, Турция, Латвия, Румъния България участващи в дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“, финансиран по Програма „Еразъм+“ имаха наситена програма. Те се срещнаха с

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ стартира!

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ стартира!

0 / 03.05.2022 11:39

Младежки работници от седем държави започнаха дейностите по проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“.  Проектът е финансиран по Програма „Еразъм+“ и се изпълнява от Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян в партньорство

СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН СТАРТИРА ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

0 / 29.04.2022 12:37

Проект 2020-2-BG01-KA105-079590  „Дейности на младежки работници с млади хора в риск по време на криза“ ще стартира в началото на м. май 2022 г. в Смолян. Проектът, финансиран по Програма „Еразъм+“ се изпълнява с координатор Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ  СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН УЧАСТВАХА В РУМЪНИЯ В ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+ „ДИГИТАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ“

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН УЧАСТВАХА В РУМЪНИЯ В ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+ „ДИГИТАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ“

6 / 23.03.2022 9:28

Проект: ,, Проект „Дигитална революция“ (DIGI) – „Мобилност на младежки работници“; Договор No 2019-3-RO01-KA105-077964 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Координатор на проекта е румънската организация Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD) Период на изпълнение: 01-02-2020/31-01-2022 . Мобилност (10

Списание, издадено по проект Youth Power с участието на младежи организирани от Сдружение “Екосвят Родопи”

Списание, издадено по проект Youth Power с участието на младежи организирани от Сдружение “Екосвят Родопи”

0 / 13.03.2022 13:47

СПИСАНИЕ “Youth Power” представя постигнатото от партньорските организации Pro Dezvoltare DACIA Associaion (APDD)  – Румъния /координатор/, Сдружение “Екосвят Родопи” – България и Bilgi ve beceri Dernegi (BVB) — Турция по проекта за младежки обмен, финансиран по Програма Еразъм+ на Европейкщага комисия. Целта

Проект Youth Power, по програма Еразъм+ събра младежи от Румъния, България и Турция

Проект Youth Power, по програма Еразъм+ събра младежи от Румъния, България и Турция

15 / 27.10.2021 12:39

В периода 24.8.2021 г. – 2.9.2021 г. 30 младежи (16—26 години) + 6 ръководители на групи от Румъния, България и Турция участваха в рализирането на проект Youth Power  с координатор румънската организация “Pro Dezvoltare DACIA Association” (APDD) с партньорството на смолянската НПО Сдружение “Екосвят

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни

121 / 09.09.2020 14:07

В качеството на бенефициент по по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., Сдружение “Екосвят Родопи” – Смолян обявява Публична покана по ПМС 160 за избор на изпълнител за Организиране на събития по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф.