Архив за категория: Актуално

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни

64 / 09.09.2020 14:07

В качеството на бенефициент по по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., Сдружение “Екосвят Родопи” – Смолян обявява Публична покана по ПМС 160 за избор на изпълнител за Организиране на събития по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф.

The youth workers who participated in the projekt BELIEVE – Make it done with fun shared what they learned with their colleagues

The youth workers who participated in the projekt BELIEVE – Make it done with fun shared what they learned with their colleagues

36 / 13.09.2019 20:29

The youth workers of the Ecoworld Rhodopes Association who participated in the + Erasmus + training in Latvia shared what they learned with their colleagues. The “BELIEVE – Make It Done With Fun” project was based on the “BELIEVE” game,

Младежките работници, участвали в обучение по Играта “Вярвай” споделиха наученото със свои колеги

Младежките работници, участвали в обучение по Играта “Вярвай” споделиха наученото със свои колеги

51 / 13.09.2019 19:44

  Младежките работници от Сдружение „Екосвят Родопи“ , участвали в обучение по програма +Еразъм+“ в Латвия споделиха наученото със свои колеги. Проект “BELIEVE – Make it done with fun”  се основаваше на играта „ВЯРВАЙ“, която е разработена и базирана на 7

Прекратяване на Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020

20 / 12.09.2019 14:54

Поради непостъпили оферти в оявения срок, на основание чл. 9 ал. 1 т. 1 от ПМС 160 /изм. и доп./ е прекратена Процедурата за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage”

Ecoworld Rhodopes Association organizes youths under Erasmus + program for youth exchange in Latvia on a sports theme

Ecoworld Rhodopes Association organizes youths under Erasmus + program for youth exchange in Latvia on a sports theme

37 / 05.09.2019 17:53

The “Sports for inclusion” project is from the partner organization RASIO PERESPECTIVA Latvia. The participants in the youth exchange are from Latvia, Romania, Spain, Lithuania, Turkey, Bulgaria, the Netherlands. The main objective of the project is to involve and inspire

Сдружение “Екосвят Родопи” организира младежи по Програма “Еразъм+” за  младежки обмен в Латвия на спортна тема

Сдружение “Екосвят Родопи” организира младежи по Програма “Еразъм+” за младежки обмен в Латвия на спортна тема

30 / 05.09.2019 17:29

Проект “Sports for inclusion” е на партньорската организация RASIO PERESPECTIVA Латвия. Участниците в младежкия обмен са от Латвия, Румъния, Испания, Литва, Турция, България, Холандия. Основната цел на проекта е да включи и вдъхнови младите хора да станат по-отворени към спорта

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020.

33 / 30.08.2019 12:05

В качеството на бенефициент по по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., Сдружение “Екосвят Родопи” – Смолян обявява Публична покана по ПМС 160 за избор на изпълнител за Организиране на събития по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф.

Обучение на младежки работници в Латвия по Програма Еразъм+

Обучение на младежки работници в Латвия по Програма Еразъм+

14 / 16.07.2019 16:21

Членове и доброволци – младежки работници от Сдружение „Екосвят Родопи“ участваха в обучение по програма +Еразъм+“ в Латвия. Проект “BELIEVE – Make it done with fun”  беше 5-дневна неформална образователна програма за обучение, в която се включиха 22 участници от

,, JOB GPS TWO ” нова отправна точка за насочване на младите хора към пазара на труда

,, JOB GPS TWO ” нова отправна точка за насочване на младите хора към пазара на труда

20 / 23.01.2019 8:56

  Между 15 юни, 2018 г. и 15 декември 2018 г. Pro Dezvoltare DACIA Асоциация (APDD) осъществи дейностите по проекта ,, JOB GPS TWO ”2018-1-RO01-KA105-049002, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската на Съюза. В рамките на проекта участваха 60

Партньорски проект на Сдружение “Екосвят Родопи” в помощ на младежите  търсещи работа

Партньорски проект на Сдружение “Екосвят Родопи” в помощ на младежите търсещи работа

64 / 14.01.2019 9:30

Между 18.08.2018 г. – 17.02.2019 г., Асоциация Pro Dezvoltare DACIA провежда дейностите по проект „JOB Interview“ (JOBI), номер на договор 2018-2-RO01-KA105-049869, съфинансиран от програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз , Мобилността на проекта се проведе в Căciulata, окръг Vâlcea, Румъния,