Архив за категория: Актуално

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ  СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН УЧАСТВАХА В РУМЪНИЯ В ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+ „ДИГИТАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ“

МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ – СМОЛЯН УЧАСТВАХА В РУМЪНИЯ В ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ+ „ДИГИТАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ“

0 / 23.03.2022 9:28

Проект: ,, Проект „Дигитална революция“ (DIGI) – „Мобилност на младежки работници“; Договор No 2019-3-RO01-KA105-077964 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Координатор на проекта е румънската организация Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD) Период на изпълнение: 01-02-2020/31-01-2022 . Мобилност (10

Списание, издадено по проект Youth Power с участието на младежи организирани от Сдружение “Екосвят Родопи”

Списание, издадено по проект Youth Power с участието на младежи организирани от Сдружение “Екосвят Родопи”

0 / 13.03.2022 13:47

СПИСАНИЕ “Youth Power” представя постигнатото от партньорските организации Pro Dezvoltare DACIA Associaion (APDD)  – Румъния /координатор/, Сдружение “Екосвят Родопи” – България и Bilgi ve beceri Dernegi (BVB) — Турция по проекта за младежки обмен, финансиран по Програма Еразъм+ на Европейкщага комисия. Целта

Проект Youth Power, по програма Еразъм+ събра младежи от Румъния, България и Турция

Проект Youth Power, по програма Еразъм+ събра младежи от Румъния, България и Турция

2 / 27.10.2021 12:39

В периода 24.8.2021 г. – 2.9.2021 г. 30 младежи (16—26 години) + 6 ръководители на групи от Румъния, България и Турция участваха в рализирането на проект Youth Power  с координатор румънската организация “Pro Dezvoltare DACIA Association” (APDD) с партньорството на смолянската НПО Сдружение “Екосвят

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни

78 / 09.09.2020 14:07

В качеството на бенефициент по по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., Сдружение “Екосвят Родопи” – Смолян обявява Публична покана по ПМС 160 за избор на изпълнител за Организиране на събития по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф.

The youth workers who participated in the projekt BELIEVE – Make it done with fun shared what they learned with their colleagues

The youth workers who participated in the projekt BELIEVE – Make it done with fun shared what they learned with their colleagues

37 / 13.09.2019 20:29

The youth workers of the Ecoworld Rhodopes Association who participated in the + Erasmus + training in Latvia shared what they learned with their colleagues. The “BELIEVE – Make It Done With Fun” project was based on the “BELIEVE” game,

Младежките работници, участвали в обучение по Играта “Вярвай” споделиха наученото със свои колеги

Младежките работници, участвали в обучение по Играта “Вярвай” споделиха наученото със свои колеги

52 / 13.09.2019 19:44

  Младежките работници от Сдружение „Екосвят Родопи“ , участвали в обучение по програма +Еразъм+“ в Латвия споделиха наученото със свои колеги. Проект “BELIEVE – Make it done with fun”  се основаваше на играта „ВЯРВАЙ“, която е разработена и базирана на 7

Прекратяване на Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020

21 / 12.09.2019 14:54

Поради непостъпили оферти в оявения срок, на основание чл. 9 ал. 1 т. 1 от ПМС 160 /изм. и доп./ е прекратена Процедурата за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage”

Ecoworld Rhodopes Association organizes youths under Erasmus + program for youth exchange in Latvia on a sports theme

Ecoworld Rhodopes Association organizes youths under Erasmus + program for youth exchange in Latvia on a sports theme

38 / 05.09.2019 17:53

The “Sports for inclusion” project is from the partner organization RASIO PERESPECTIVA Latvia. The participants in the youth exchange are from Latvia, Romania, Spain, Lithuania, Turkey, Bulgaria, the Netherlands. The main objective of the project is to involve and inspire

Сдружение “Екосвят Родопи” организира младежи по Програма “Еразъм+” за  младежки обмен в Латвия на спортна тема

Сдружение “Екосвят Родопи” организира младежи по Програма “Еразъм+” за младежки обмен в Латвия на спортна тема

31 / 05.09.2019 17:29

Проект “Sports for inclusion” е на партньорската организация RASIO PERESPECTIVA Латвия. Участниците в младежкия обмен са от Латвия, Румъния, Испания, Литва, Турция, България, Холандия. Основната цел на проекта е да включи и вдъхнови младите хора да станат по-отворени към спорта

Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020.

33 / 30.08.2019 12:05

В качеството на бенефициент по по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., Сдружение “Екосвят Родопи” – Смолян обявява Публична покана по ПМС 160 за избор на изпълнител за Организиране на събития по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф.