Актуално|21.11.2013 10:51

Ученически конкурс по гражданско образование “Хората-еднакви и различни”

КОНКУРС-к

Министерството на образованието и науката и Националният дворец на децата обявиха национален конкурс по гражданско образование на тема “Хората – еднакви и различни”.

Целта на конкурса е да активира интереса на учениците към правната проблематика и да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите.

Награди

Класираните на първо, второ и трето място във всяка възрастова група ще бъдат поощрени с грамоти и материални награди.

Изисквания и кандидатстване

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас от всички видове училища и извънучилищни звена. Те трябва да напишат есе до три стандартни машинописни страници, което представят в два екземпляра.

Обявени са следните тематични направления: животът като основна ценност, права на детето, грижа за и защита на детето, детето в света на възрастните, семейството – права и отговорности, обществото, в което живея, деца в риск, моите връстници по света, децата – еднакви и различни (пол и раса, религия и култура, възгледи, националност, социален произход), Европа – нашият общ дом.

Класирането се извършва в две възрастови групи: от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас.

Конкурсните материали  (в два екземпляра) се изпращат в срок до 30.11.2013 г. на адрес:
1309 София, бул. Александър Стамболийски 191
Национален дворец на децата, ст. 408
За  конкурса “Хората – еднакви и различни”

За допълнителна информация: тел.: 02/ 920 23 17 в. 408, 404

Краен срок: 30 ноември 2013 г.

Подробности можете да научите на интернет страницата на Националния дворец на децата.

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор