Актуално|12.09.2019 14:54

Прекратяване на Процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020

Поради непостъпили оферти в оявения срок, на основание чл. 9 ал. 1 т. 1 от ПМС 160 /изм. и доп./ е прекратена Процедурата за определяне на изпълнител чрез публична покана за „ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020

Приложения:

1_Заповед за назначаване на комисия

2_Регистър на оферти с протокол

3_Протокол на комисията

4_Решение за прекратяване на процедурата

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор