Актуално, Галерия|14.01.2019 9:30

Партньорски проект на Сдружение “Екосвят Родопи” в помощ на младежите търсещи работа

Между 18.08.2018 г. – 17.02.2019 г., Асоциация Pro Dezvoltare DACIA провежда дейностите по проект „JOB Interview“ (JOBI), номер на договор 2018-2-RO01-KA105-049869, съфинансиран от програмата „Еразъм +“ на Европейския съюз ,

Мобилността на проекта се проведе в Căciulata, окръг Vâlcea, Румъния, между 8 и 16 декември 2018 г.

В рамките на проекта участваха 50 младежи и 10 лидери от 5 европейски организации: ICSE & CO: Италия, Ecoworld Rhodopes: България, Asociacion Building Bridges: Испания, Associacao Juvenil da Ilha Terceira: Португалия (Азорски острови), заедно с координатора на проекта : Pro Dezvoltare DACIA Асоциация (APDD): Румъния.

Целта на проекта е да се повиши пригодността за заетост и да се улесни социалното включване сред младите хора чрез придобиване на набор от социални, професионални и междукултурни компетенции, за да може успешно да се премине на интервю за работа.

Дейностите на JOB Interview (JOBI) използват неформални, интерактивни и методи за участие, които насърчават творчеството, комуникацията, взаимодействието, критичното и творческо мислене, интуицията и работата в екип.

Действието се материализира във филм за най-добри практики за интервю с JOB, където младите участници бяха актьори, режисьори и сценаристи.

 

 Between 18.08.2018 – 17.02.2019, Pro Dezvoltare DACIA Association conducts the activities of the “JOB Interview” (JOBI) project, contract number 2018-2-RO01-KA105-049869, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

The mobility of the project took place in Căciulata, Vâlcea County, Romania, between 8 and 16 December 2018.

Within the project participated 50 youth and 10 group leaders from 5 European organizations: ICSE & CO: Italy, Ecoworld Rhodopes: Bulgaria, Asociacion Building Bridges: Spain, Associacao Juvenil da Ilha Terceira: Portugal (Azores), alongside with the coordinator of the project: Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD): Romania.

The aim of the project is to enhance employability and facilitate social inclusion among young people by acquiring a set of social, professional and intercultural competencies in order to successfully pass a job interview.

The JOB Interview (JOBI) activities used non-formal, interactive and participatory methods that fostered creativity, communication, interaction, critical and creative thinking, intuition and teamwork.

The action materialized in a JOB Interview best practices film, where the young participants were actors, directors and scriptwriters.

48397233_208107076802769_6094463850340417536_n 47689143_272881536679638_5862957012777697280_n 48144692_814372145583203_5922424404108640256_n 48266781_272881800012945_6951808724998553600_n

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор